Horari d'atenció al Públic:

TARDES:
Dilluns de 14h a 17h i Dijous de 17h a 20h

MATINS:
Dimarts, Dimecres i Divendres d'12h a 15h


Tlf 93.402.14.34 WhatsApp 623 18 84 35
Mail: cib@cibsub.cat
Guia d'espècies » 24. Glossari » · Esponja es / en

Nom científic: · Esponja

Nom comú:

Grup: 24. Glossari

Tipus paisatge: Cap en particular

Fondària:

Mides:

Arqueòcit: Cèl·lula indiferenciada amb la capacitat de transformar-se en altres tipus de cèl·lules. Són “la reserva” cel·lular de les esponges. Alguns arqueòcits es transformen en amebòcits (necessaris per a la regeneració i per al transport de l’aliment a través del cos de l’esponja). Depenent de l’espècie, els arqueòcits poden transformar-se en gàmetes (ous i/o espermatozous).

 

Coanòcit: Cèl·lula formada per un filament llarg, el flagel, i un collar de filaments més petits, els cilis. Els coanòcits formen la capa més interna de les esponges, el coanoderm. La seva funció és majoritàriament digestiva (el flagel crea un corrent d’aigua cap al collar de cilis que captura l’aliment) però també estan involucrats en la reproducció. Depenent de l’espècie, els coanòcits poden transformar-se en gàmetes (ous i/o espermatozous).

 

Escleròcit: Cèl·lula formadora d’espícules.

 

Espícula: Estructura molt petita que forma l’esquelet rígid de l’animal. Les espícules poden ser de silici o de carbonat càlcic i les seves formes són molt diverses, de fet, s’utilitzen a l’hora de classificar espècies (tenen caràcter taxonòmic).

 

Espongocel: És la cavitat interna de l’esponja. En aquesta cambra trobem els coanòcits.

 

Mesohil: També s’anomena mesoglea. És la capa intermitja de l’esponja i es troba entre el coanoderm i el pinacoderm. En aquesta zona trobem els escleròcits, els arquèocits, etc. També trobem altres cèl·lules que formen l’esquelet fibrós de l’esponja.

 

Òscul: Orifici que comunica l’espongocel amb l’exterior. Només en trobem un i és més gran que els ostíols. L’aigua es expulsada cap a l’exterior de l’animal per aquest orifici.

 

Ostíol: Orifici que comunica l’exterior amb l’espongocel. Aquests orificis estan delimitats pels poròcits. L’aigua entra a l’interior de l’animal per aquests orificis. També se’ls anomena porus inhalants.

 

Pinacòcit: Cèl·lula aplanada i més o menys contràctil. Els pinacòcits formen la capa més externa de les esponges, el pinacoderm.

 

Poròcit: Cèl·lula cilíndrica amb forma de tub. Aquestes cèl·lules tenen la capacitat de contraure’s i relaxar-se de manera que poden obrir-se i tancar-se. L’aigua entra pels ostíols, passa a través dels poròcits i arriba a l’espongocel.

» Guia d'espècies


GUIA D'ESPÈCIES
Des d'ara pots consultar el que has vist a les teves immersions a la nostra guia d'espècies
RSS Noticies CIB