Horari d'atenció al Públic:

TARDES:
Dilluns de 14h a 17h, Dimarts i dijous de 17h a 20h

MATINS:
Dimecres i Divendres de 12h a 15h


Tlf 93.402.14.34 WhatsApp 623 18 84 35
Mail: cib@cibsub.cat
Guia d'espècies » 13. Mol·luscs - Cargols » Thylacodes arenarius es / en

Nom científic: Thylacodes arenarius

(Linné, 1767)

Nom comú: Cast: Gusano de los depósitos, Eng: Wormsnail, wormshell

Grup: 13. Mol·luscs - Cargols

Tipus paisatge: Cap en particular

Fondària: Fins als 50 metres

Mides: 15 cm de llargada i entre 10-15 mm de diàmetre

Com és?

És un mol·lusc gasteròpode tubiforme de la família Vermetidae, de 15 cm de llargada, de 10-15 mm de diàmetre i de secció circular. La seva closca vermiforme recorda als tubs calcaris d’alguns anèl·lids marins. La forma de la seva closca és bàsicament irregular, amb una tendència, però, a espiralitzar-se. Són organismes sèssils que posseeixen uns dipòsits tubulars modelables a la superfície de fixació. Tenen una obertura a la part superior anomenada estoma, el qual no presenta opercle, tret característic d’aquest gènere. La superfície externa és estriada i està revestida de línies espirals de granulació fina amb bonys transversals. El peu no té sola reptant. El seu color comprèn des del groguenc-grisós al vermellf fosc.

 

On viu?

Se’l sol trobar fixat a substrats durs, així com a roques o a altres closques, formant colònies, entre la zona intermareal i l’infralitoral, fins als 50 metres de fondària. La seva distribució comprèn tota la Mediterrània amb una abundància relativament alta. En general és una espècie bastant comuna.

 

Com s’alimenta?

La majoria dels membres d’aquesta família s’alimenten de plàncton mitjançant l’emissió de filaments mucosos a través del seu estoma. Aquests filaments són segregats per unes glàndules mucoses especialitzades, de forma que els microorganismes pelàgics queden atrapats en una xarxa de mucus.

 

Com es reprodueix?

Són hermafrodites amb alternança de sexes, és a dir, la majoria d’individus són, primerament, mascles i, posteriorment, femelles, però només es transformen sota unes certes condicions ambientals fins ara desconegudes. Aquestes femelles, en acabar el cicle ovogènic, es tornen mascles un altre cop. D’aquesta manera, proporcionalment, hi ha més mascles que femelles. De la fecundació dels espermatozous amb els ous de les femelles sorgeixen unes larves pelàgiques de vida curta.

 

Es pot confondre?

Aquest gasteròpode no pot confondre’s amb cap altra espècie, a excepció dels de la mateixa família que es caracteritzen també per fixar-se a substrats durs i per tenir un aspecte tubícola. Tot i això, totes les espècies d’aquest gènere són fàcilment distingibles per l’absència d’opercle. A més, T. arenarius presenta una mida bastant considerable d’entre els mol·luscs vermiformes de la Mediterrània.

 

Curiositats

· Són capaços de construir tubs erectes per aprofitar-se de els corrents marins i captar millor l’aliment. A més, la seva closca acostuma a estar recoberta d’organismes epibiòtics.

· Per tal de crear un nou tub, primerament tallen una part de la seva closca mitjançant l’ús de la seva ràdula, formant així un tub de pocs segments que es pot modelar fins a aconseguir la direcció desitjada. Per aquesta raó és freqüent trobar cicatrius a la closca, ja que posseeixen la capacitat de segellar seccions danyades amb septes calcaris.

· A causa de la seva naturalesa exploradora, aquests organismes modifiquen la direcció de la seva closca per evitar obstacles. És per aquest motiu que la seva plasticitat morfològica permet als vermètids ser organismes modulars, és a dir, poden expressar més d‘un model de creixement, de forma que poden modelar la seva closca en la lluita per la competència per l’espai a colonitzar. D’aquesta manera es poden fer inferències sobre les condicions paleo-ambientals a partir de la seva morfologia.

· Aquest gasteròpode també se'l coneix com a Serpulorbis arenarius, tot i que aquest nom ja no és acceptat.

 

Taxonomia

Fílum: Mollusca, Classe: Gastropoda, Ordre: Littorinimorpha, Superfamília: Vermetoidea, Família: Vermetidae, Gènere: Serpulorbis

 

Glossari

Vermiforme: que presenta forma de cuc 

Sèssil: que viu fixat a un substrat, incapaç de desplaçar-se 

Opercle: peça generalment rodona, típica dels mol·luscs, que serveix per tancar i obrir certes obertures 

Ràdula: estructura bucal dels mol·luscs amb dents de quitina per raspar i triturar l’aliment

Pelàgic: qualsevol organisme de vida lliure a mar obert 

Epibiòtic: qualsevol forma de vida que utilitza un altre organisme com a suport però sense parasitar-lo

» Guia d'espècies


GUIA D'ESPÈCIES
Des d'ara pots consultar el que has vist a les teves immersions a la nostra guia d'espècies
RSS Noticies CIB